کلیدواژه‌ها = فضای سایبر
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل تحول در چرخه‌های ظهور بحران‌های سیاسی- امنیتی، متأثر از فضای سایبر

دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 179-204

حمیدرضا شجاع مؤدب؛ سید علی حسینی تاش؛ محسن آقایی؛ رضا امیری مقدم


3. چالش‌های راهبردی حکمرانی با گسترش فضای سایبر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 153-174

احسان کیان خواه


5. الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 203-237

ابراهیم محمودزاده؛ کیوان اسماعیلی


6. الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 141-172

علی ملائی؛ مهرداد کارگری؛ محمدرضا خراشادی زاده


7. راهبردهای دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات جنگ روانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 119-146

علیرضا پورابراهیمی؛ داریوش صفر نژاد؛ حمیدرضا کاشف


8. امنیت قلب در فضای سایبر؛ مبانی و ارکان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 107-126

علیرضا پورابراهیمی؛ احسان کیان خواه