نقش فناوری زیستی در همگرایی و ارتقاء توان دفاعی ج.ا.ا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری دوره هفتم مدیرت راهبرد نظامی و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین (علیه السلام)

چکیده

با توجه به رهنمودهای مقام معظم فرماندهی کل قوا  حضرت امام خامنه­ای (مدظله­العالی) مبنی بر تکیه نظام ج.ا.ا. بر استحکام ساخت قدرت درونی، این مقاله در پی تبیین نقش فناوری زیستی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا می‌شود. در ادامه با استناد به اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان در حوزه‌های مختلف، شاخص‌های این فناوری استخراج با بهره‌گیری از روش پژوهش آمیخته از طریق روش توصیفی و پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق در مرحله نخست شامل 63 نفراز خبرگان علمی-تخصصی آگاه به مسائل راهبردی و فناوری‌های نوین، از سایر دانشگاها و مراکزی چون دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، تربیت مدرس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسات صنایع دفاعی ودجا، ستادهای پژوهشکده علوم شناختی، امر گردآوری اطلاعات پیرامون احصای ابعاد اصلی همگرایی انجام شد. سپس در مرحله دوم امر گردآوری اطلاعات از 30 نفر از خبرگان نظامی از ودجا، آجا، سپاه پاسداران، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل ن. م انجام شد و نتایج این تحقیق مبین احصای 3 مؤلفه 17 شاخص، و اثبات هم‌افزایی، ارتباط و تعامل دوسویه، و بیشترین تأثیر غیرمستقیم با متغیر وابسته همگرایی (NBIC) داشت و نتایج این تحقیق مبین آن است که به‌کارگیری فناوری زیستی به‌عنوان فناوری‌های حساس علاوه بر تقویت امنیت ملی و توان نظامی ج.ا.ا در بخش دفاعی و پدافندی منجر به افزایش سطح هوشیاری سربازان و حجم داده‌های اطلاعاتی در شناسایی افراد از طریق گردوغبار هوشمند، افزایش ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی تراشه‌های دی. ان.ای، استتار زیستی با الهام از موجودات زنده، شناسایی و آشکارسازیعوامل مضر و بیماری‌زا، محافظت و واکسیناسیون، و رفع آلودگی زیستی و تشخیصی در درمان و سلامت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


کتب

-      امام خمینی، (رحمت الله تعالی علیه) (1378). صحیفۀ نور. مجلدات 10، 13، 15 و 21. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (رحمت الله تعالی علیه).

-      امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بیانات قابل‌دسترس در سایت رهبری (www.khamenei.ir)

-      پایا، ع و کلانتری نژاد، ر (1390). چهارمین موج توسعه علمی-فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن در ایران، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

-      حکیم، الف و فرشچی، ع & همکاران (1391). کاربرد فناوری‌های همگرا در شکل‌دهی به فضای رزم آینده، تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی سپاه - دانشگاه امام حسین (علیه السلام)

-      خزایی، سعید (1384)، "دیده‌بانی فناوری‌های نظامی در حال ظهور"، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

-      بورم، سانتوز و بوون (2007)"درک مفاهیم بیوتکنولوژی" ترجمه مروتی و آزاده نمینی، مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سپاه، بهار 1385، چاپ اول

-      فرشچی، ع و مهرورزی، م (1387). نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی، (روکو، میهال سی،). تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی

-      ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، (1382)، مقالات آموزشی نانو تکنولوژی، قابل دسترسی در آدرس: http://edu.nano.ir/index.php

-      کریمی، حمید (1387). فناوری و توانمندی‌های نظامی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی

رساله‌ها:

-      فیروزآبادی، سیدابوالحسن (1392)، تدوین راهبردهای مدیریت تحولات اجتماعی و فرهنگی بر آمده از توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در جمهوری اسلامی ایران: تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

-      کریمی، حمید (1391). تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا در مقابل تهدید ناهمتراز، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع

-      مطالعات گروهی دوره سیزدهم دکتری مدیریت استراتژیک (1386)، تدوین استراتژی‌های تولید علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

 

-          (IBG) International Biometric Group, (2010), Official Website, at: http://www.biometricgroup.com/, December 2010

-          (IBG) International Biometric Group, (2010), Official Website, at: http://www.biometricgroup.com/, December 2010

-         Alexander J., (1999), ‘Future War. Non-Lethal Weapons In 21st Century Warfare’, New York, St Martin’s Press

-         Alexander M., (1999), Biodegradation and bioremediation, 2nd edn. Academic Press, London

-         Ben-Horin, Rio, (2001), ‘Non lethal weapons Theory, Practice and what lies Between’, JCSS, JAFFEE Center for Strategic Studies Telaviv University, Vol.13, No.4

-         BIO (Biotechnology Industry Organization), (2011), Available online at: http://www.bio.org.

-         Bronzino J.D., (2000), The Biomedical Engineering Handbook 2nd ed. Vol.1, CRC Press and IEEE Press

-         Enwemeka C. S. (2004) Therapeutic Light, interdiciplinary journal of rehabilitation, January/February 2004.

-         Franser, Claire M. Malcolm R Dando, (2001), ‘Genomics and future biological weapons: the need for preventive action by the biomedical community’. Nature genetics, Volume 29

-         Friedman, Yali, (2006), Building Biotechnology: Starting, Managing, and Understanding Biotechnology Companies - Business Development, Entrepreneurship, Careers, Investing, Science, Patents and Regulations:Second edt., thinkBiotech LLC, USA

-         Fujioka, Chie Theresa, (2010), ‘Genetically Engineered Germ Warfare’, available at: http://www.voicesofunreason.com/essays/geneticallyengineeredgermwarfare

-         Gavrilescu, Maria (2010) Environmental Biotechnology: Achievements, Opportunities and Challenges, Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology, Volume 4 Number 1 2010.

-         Gavrilescu, Maria (2010) Environmental Biotechnology: Achievements, Opportunities and Challenges, Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology, Volume 4 Number 1 2010.

-         Holmes, F., (2007), What is Biotechnology. at: www.ext.edu/pubs/biotech,

-         Karami A., Hosseini Doust S. R., Hajia M., Morovvati S., (2004) Novel biological agents and the role of scientific monitoring, Journal of Military Medicine, 2004; 6 (1):63-68.

-         Leitenberg, Milton, (2005), Assessing The Bioliogical Weapons And Bioterrorism Threat, United States Government

-         Lui Simon and Mark Silverman, (2001), ‘A Practical Guide to Biometric Security Technology’, IT Professional, vol. 3, issue 1, pages 27–32, January 2001

-         Lui Simon and Mark Silverman, (2001), ‘A Practical Guide to Biometric Security Technology’, IT Professional, vol. 3, issue 1, pages 27–32, January 2001

-         McKone, T. E. (2000) Strategies to Protect the Health of Deployed U.S. Forces: Detecting, Characterizing, and Documenting Exposures, National Academies Press, pages 242-248.

-         Miller, Judith et al (2001), Germs: Biological Weapons and America’s Secret War, SIMON & SCHUSTER

-         Sunshine, (2002), ‘An Introduction to Biological Weapons, their prohibition, and the Relationship to Biosafety’, The Sunshine Project

-         USA Department of Defence, (2001), Proliferation: Threat and Response, Report of Office of the Secretary of Defence, at: http://www.fas.org/irp/threat/prolif00.pdf, December 2010

-         Wheelis, Mark and Dando, Malcolm, (2000), ‘New Technology and Future Developments in Biological Warfare’, Four 2000.

-         Wheelis, Mark, (2002), ‘Biotechnology and Biochemical Weapons’, The Nonproliferation Review

-         Zimet, Elihu, Robert E. Armstrong, (2003), ‘Technology, Transformation and New Operational Concept’, Defense Horizons