کلیدواژه‌ها = تعادل نش کامل
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 141-172

علی ملائی؛ مهرداد کارگری؛ محمدرضا خراشادی زاده