نویسنده = محمد رضا ولوی
تعداد مقالات: 2
2. ارائه یک مدل معماری بومی رایانش ابری در بخش دفاعی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 147-169

محمد رضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت