نویسنده = فرخ طراح زادگان
تعداد مقالات: 2
1. طراحی نظام آینده‌پژوهی امنیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 355-338

فرخ طراح زادگان؛ سید اصغر میرجعفری


2. مقاله پژوهشی: راهبردهای جمعیتی تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 103-126

محمد باقر خرمشاد؛ فرخ طراح زادگان