نویسنده = محسن نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. کاربست روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی GBN

دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 7-34

سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ حسین سلیمی؛ محمد مبینی


2. سناریو‌های تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 23-49

رضا امیری مقدم؛ سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ داود فیاضی