نویسنده = سیدمحمودرضا شمس دولت آبادی
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های دفاعی- امنیتی حوزه دریای خزر از منظر منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 79-106

سیدمحمودرضا شمس دولت آبادی؛ محمدعلی زرگرزاده