نویسنده = سلیمان اینانلو
تعداد مقالات: 2
2. پویش محیطی مؤلفه جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم اقتدار و امنیت ملی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 59-86

محسن مرادیان؛ سلیمان اینانلو؛ وحید میرحسینی