نویسنده = رضا چاهی
تعداد مقالات: 1
1. نقش بیمه سلامت در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 137-172

علی ربیعی؛ رضا چاهی